Dendera III - Orientace

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Hvězdářství, Vydáno dne: 08. 03. 2004

Hvězdářství -- Dendera III - Orientace

    

Starověké hvězdářství - Dendera III

Orientace chrámu v Dendeře  

Egypťané řadu staveb orientovali podle světových stran. Světové strany určovali pravděpodobně podle hvězd. Známe pouze dva původní texty, které se přímo vztahují k vytyčování směru uvedeným způsobem. Jeden je na stěně chrámu boha Hóra v Edfú z doby panování Amenofise IV:[1]

     Uchopil jsem kolík a rukojeť palice, držíme spolu s bohyní Safchet lano. Můj zrak sleduje chod hvězd. Až dojde k Sedmihvězdí a naplní se mně stanovený oddíl čísla hodin, postavím kolíky do rohů božího domu. 

Druhý nápis se zachoval na zdi chrámu bohyně Hathor v Dendeře:[1]

     Žijící bůh, nádherný, syn Thothův, vychovaný vznešenou bohyní v chrámu vládce Země, napíná s radostí lano s pohledem zaměřeným na bod AK souhvězdí MSHTYW, vztyčuje chrám vládkyně Dendery tak, jak se to provádělo dříve.

V případě chrámu v Dendeře však nejspíš šlo pouze o tradiční rituál a ne skutečné měření. Chrám Hathory totiž není orientován směrem k hlavním světovým stranám, má odchylku 20°  k východu a přizpůsobuje se okolnímu terénu.[1]

Sedmihvězdí a MSHTYW je souhvězdí Býčí noha, Býčí kýta či Velké stehno. My dnes tuto skupinu sedmi hvězd označujeme jako Velký vůz.
V blízkosti Býčí nohy se nachází hroch přidržující kotevní kůl, na zádech mu leží krokodýl. Kůl, pracka (hvězda Thuban) a oko hrocha společně s krokodýlem tvoří část našeho souhvězdí Draka.

[1]

 

Býčí noha společně se souhvězdím Hrocha se nachází rovněž v centru kruhového zodiaku v Dendeře, zde je však stranově převrácen.
[2]

Hvězda Thuban ležela nejblíže severnímu nebeskému pólu v roce 2797 př. n. l. Její vzdálenost tehdy činila 5' 26''.[1] Thuban byla v této době jedinou "spolehlivou" hvězdou, kolem které se zdánlivě otáčely všechny ostatní. Svislice vedená od Thubanu na obzor ukázala severní zeměpisnou stranu. Proto snad onen symbol kotevního kůlu. A například šikmá chodba vedoucí z podzemní hrobky Chufevovy pyramidy k severní stěně směřovala právě k Thubanu.  Postupem doby se nebeský pól začal posouvat směrem k naší Polárce. Hvězda Thuban začala vykonávat stále větší kruhový pohyb kolem pólu a ztratila svůj význam.


[1] Pavel Příhoda. Astronomie starověkého Egypta. Corona Pragensis 2002/3, 4 
www.astro.cz/iso/cas/praha/crp/0203a.phtml 
[2] Joann Conman. 2002. The Round Zodiac Ceiling of the Temple of Hathor at Denderah. home.maine.rr.com/imyunnut/Den.Round.html
    

Vytvořeno: 08. 03. 2004