Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Bohové

  Elóhím III - Jména elóhím

  Hebrejská Bible - Bohové -- Elóhím III - Jména elóhím

      

  Elóhím III.

  Jména elóhím

   

  CEP[5], Žalmy 136:2
       Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.

   

  Dle prastarých tradic Blízkého východu nejvyšší bůh El zplodil syny - další bohy. Ti tvořili společenství bohů (angl. Divine Council, Divine Assesment). Vůdcem a nejvyšším bohem mohl být pouze jeden a v božím společenství panovala jistá rivalita. Každé náboženství si představovalo "svého boha" jako toho nejvýše postaveného, nejmocnějšího, krále všech ostatních elóhím.

  Hebrejci za vůdce všech elóhím považovali svého Pána (Adónáj)
  jehož jméno zapisovali jako yhwh_.gif (967 bytes) - YHWH a které mnozí čtou jako Yahweh.
  Jaká jména však nesli ostatní elóhím?

   

  Tituly bohů v Bibli

  Podle některých badatelů lze v Hebrejské bibli nalézt tituly bohů, kteří byli dříve uctíváni vedle Yahweho[3].

  Uveďme příklady:

  El Bet el      Bůh z Bet-elu         Gen 31:13; 35:7
  El Olam   Bůh věčný   Gen 21:33
  El Roi   Bůh vidění   Gen 16:13
  El Elyon   Bůh nejvyšší   Gen 14:18
  El Saddai   Bůh hor   Gen 17:1

  Albrecht Alt[4] tvrdí, že uvedené tituly patřily bohům uctívaným Izraelity. Později, v rámci zavádění monoteismu,  byly přisouzeny jedinému nejvyššímu Yahwemu.

   

  Elóhím a nebesa

  Richley H. Crapo (viz předchozí kapitola) na svých stránkách "An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures"[1] upozorňuje na dílo Ness Lester "Astrology and Judaism in Late Antiqity". Dle autora měl každý z elóhím přiřazeno na nebi jedno těleso či nebeský děj:

  elóhím nebeské těleso/děj
  Yahweh  Jupiter (Saturn[2])
  Helel Venuše
  Shemesh (Shamash)    Slunce
  Yareah (Yarik, Yarikh)     Měsíc
  Shahar svítání
  atd.  
   

  Obsazení kruhu bohů nebylo neměnné. Např. Helel (Helal) byl ze společenství vyhoštěn za svůj pokus o uchvácení moci. O Helelovi, nosiči pochodně či světlonoši a synovi Shahara, se píše např. ve verši Izajáš 14:12 (PDF,115kB):

  helel.gif (3972 bytes)

   helel1.gif (4720 bytes)

  Píše se zde o synovi Svítání , "ben šáhar", "son of Dawn". Se svítáním byl spojen bůh Shahar. A syn Shaharův - Helel, světlonoš, není nikdo jiný než náš známý Lucifer. Byl spojen s "denní hvězdou", jitřenkou, Venuší. Helel v textu představuje metaforu babylónského krále Nabukadnessara. K veršům se ještě vrátíme, lze z nich vyčíst mnoho zajímavého.

   

  Postupně začalo být veškeré uctívání směrováno stále více a více k Yahwemu. Zhruba od konce 1. tisíciletí př. n. l. se zřízením státního kultu Yahweho se polyteismus přetransformoval do henoteismu. Ostatní bohové byli stále silněji podřizováni Yahwemu a jejich význam pro životy věřících postupně upadal. Otec bohů El a jehosynové byli zařazeni na nižší příčky panteonu, jako pomocníci či nepřátele nejvyššího boha Yahweho. YHWH začal být uctíván jako jediný bůh a ostatní zatlačeni do pozadí, dokud nevymizeli z myslí lidí.

  Pokračování - Místo setkávání elóhím

   


  [1] Crapo Richley H. An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures.  Background: religion in the Ancient Semitic World. cc.usu.edu/~fath6/bible.htm
  [2]  Encyclopedic Theosphical Glossary - heslo Jehovah. www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ja-jz.htm
  [3] Hebrew Henotheism. www.class.uidaho.edu/ngier/henoteism.htm
  [4] Albrecht Alt. Essays on Old Testament History and Religion
  [5] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
      

  Vytvořeno: 15. 01. 2006


  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 15. 01. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 21393 přečtení | Počet komentářů: 53 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.