Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: Kdo jsem?:
  "Ste obyčajná ženská, ktorá si o sebe myslí viac, ako je únosné." (Mýtické nadpřirozené bytosti)
 • Pěkné video o Měsíci:
  "Tady jsem našla takové pěkné a stručné video o Měsíci :) https: ... " (Měsíc)
 • Re: Mladší trias - mladší dryas:
  "Děkuji za upozornění, máte pravdu! Opravil jsem v článku. V článku ... " (Zániky civilizací)
 • Mladší trias - mladší dryas:
  "V soupisu katastrof je období 10 800-9600 př. n. l. označeno jako ... " (Zániky civilizací)
 • Re: Re: Re: Re: Panna:
  "Samozřejmě není pravda, že slovo ALMAH je jednoznačné a slovo PART ... " (Panna nebo mladá žena?)
 • Re: Dala jsem hodnoceni 5 protoze...:
  "Pche ja som urobil uplne to iste... az po vzapatnom precitani toht ... " (Původ čísel 60 a 360)
 • Antikrist

  Prolitá krev na vahách osudu

  První rady a varování (III.)

   

  První rady a varování (III)

  Prolitá krev na vahách osudu

   

  Váhy osudu

  V biblické knize Daniel je uveden tajemný příběh, který stále budí pozornost.

  Král Belšasar vystrojil kultickou hostinu aby vyprosil přízeň bohů před nadcházejícími boji. Poručil pít víno ze zlatých nádob ukořistěných v jeruzalémském božím chrámu. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly něco psát na omítku královského paláce. Krále jala hrůza i když nápisu na zdi nerozuměl. Nikdo z jeho vykladačů nedokázal vyložit smysl slov מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין (Mene mene tekel ú-parsín).

  Až prorok Daniel královi vysvětlil, co nápis znamená:

   

     
  Obr. Rembrandt, Belshazzar's Feast, 1635, (National Gallery, London). Zpráva je psána vertikálně začínajíc v horním pravém rohu.[1]
  CSP[2] Daniel 5:25-30
       A tímto nápisem je zapsáno: MeNé, MeNé, TeKéL, uFaRSín.
  Toto je výklad toho slova: MeNé-- sečetl Bůh tvé kralování a ukončil je.
  TeKéL-- byl jsi zvážen na vahách a shledán jsi byl nedostatečným.
  PeRéS-- rozpůleno bylo tvé království a bylo dáno Médům a Peršanům.

  ... Té noci byl chaldejský král Belšasar zabit

  Mene tekel jsou první dvě slova božího varování. Přeneseně se slovní spojení „Mene tekel“ (či „menetekel“) používá k označení naléhavého varování před bezprostředně hrozící pohromou. Nápis byl kryptogram, psaný pravděpodobně hebrejskými souhláskami. Zjevné čtení v aramejštině znamenalo označení babylónských mincí a vah: mina, šekel a půl miny či šekelu. Daniel však nepoužil aramejské čtení ale dosadil k souhláskám jiné samohlásky. Smysl nápisu pak byl: Sečetl, zvážil, rozdělil.[3]
  Prvý i druhý smysl slov má spojitost s váhami, vážením. A Daniel přímo králi říká: "... byl jsi zvážen na vahách...".  

  Zmínka o vahách je důležitá. Snad ve všech pradávných kulturách se vědělo o božích vahách, které vážily lidské skutky. Nebylo váženo jen jednání jednotlivců ale také skutky celých rodů, národů, zemí a lidstva jako celku. A to platí až podnes.

  Podle vizionářů až dosud byly váhy lidstva zhruba vyrovnány. Na jedné misce vah lidské dobro a život, na druhé misce lidské zlo a zmar. Před několika lety ještě platily slova moudrého:

  Svatý den se od počátku světa přižívá.
  Má-li člověk jídla k životu i vod dostatek, dobré lidi kolem sebe, to oslava k dobru proti všemu zlu.
  A ono dobro přáti je člověku.

  A i když třeba nevinní zmírají a krev i hlad v krajině nějaké toť neštěstí zajisté, ale člověk, co lidstvo v hromadě živ jest, neporažen.

  V ten den na miskách vah je země živoucí a zmar a konec na misce druhé. A náš pán se těší, že miska je stále ku prospěchu lidského plémě. A světlo nebeské dál dává lidstvu naději.

     
  Obr. Vážení srdce (duše, svědomí) podle egyptské tradice. Zemřelý se hájil před božími soudci. Pokud zalhal, váhy se okamžitě vychýlily z rovnováhy a svědomí se stalo lehčím než pravda. Pokud se ukázalo, že život člověka byl v přílišném nesouladu s řádem světa (maat) byl zemřelý pohlcen bytostí Amemait (požíračka srdcí).  Strašlivá Amemait byla symbolizována třemi  nebezpečnými zvířaty - krokodýlem, lvem a hrochem.[4]

  Protipólem mohla být Tuereta, symbolizovaná stejně nebezpečnými zvířaty. Byla ochránkyní nového života - těhotných a rodících žen i malých dětí.

  Nyní mnohé svědčí o tom, že miska osudu lidstva se již převážila na stranu zla a zkázy. Půjde ještě rovnováhu obnovit?

   

  Prolitá krev na vahách osudu

  Mnoho je toho, co může přechýlit váhy na stranu zmaru a konce. Symbolické nebeské váhy může zatížit zcela hmotná materie a tou je prolitá krev. Od nepaměti se traduje, že veškerá násilím prolitá krev se sečítá a zatěžuje svědomí lidstva.

  Podle dávné tradice byl člověk dán do náruče země - Matky. Ta náruč byla laskavá, pečující, pohostinná a ochranná. Tak, jak bývají náruče matek. Mnozí lidé však sešli na cestu zla a začali zemi, svou matku, zneužívat a ničit. A počali ve svém násilí a zlobě prolévat na zem krev.
  Prolitá krev je měřítkem násilí. Krev prolitá na zemi ji činí méně pohostinnou a úrodnou. A prolitá krev křičí ze země k nebesům, že zde došlo k násilí a zmaru. Pokud jednou přeteče prolitá krev pohár osudu, pokud jednou přechýlí misku vah, bude ukončen věk člověka.

  Jedno z proroctví nás varuje před dobou, kdy bude proléváno násilně příliš mnoho krve a rozséváno příliš mnoho smrti. V té době však začne i silně ubývat vody k životu a tedy i samotného života. Až bude prolito více krve, než je vody k životu, nastane konec lidského věku.

  Nikdy nedošlo k takovému prolévání krve, jako za našich časů. A vody k životu začíná rychle ubývat.

   

  Prolitá krev v Bibli

  K prvému násilnému prolití krve člověka došlo tehdy, kdy Kain zabil svého bratra Ábela. Hospodin varoval, že prolitá krev k němu křičí ze země:

  CEP Genesis 4:10-12
      

  Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.
  Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem."

  Země rozevřela svá ústa aby přijala krev zabitého. A země přestala dávat vrahovi svou sílu. Toto varování z biblické knihy Genesis však lidé nevzali vážně a dokonce někteří z těch, kteří jsou označováni za Lid knihy (arabsky أهل الكتاب‎‎ – ahl al-kitáb, hebrejsky עם הספר‎‎), začlenili prolévání krve do svých rituálů.

  --- pokračování příště ---


  [a] Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114. Uvádíme původní hebrejský text (čtěte z leva), jeho přepis a několik českých překladů.
     

  [1] Přispěvatelé Wikipedie, Mene tekel [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 13. 06. 2018, 18:52 UTC, [citováno 9. 09. 2018] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mene_tekel&oldid=16160269 >
  [2] CSP - Český studijní překlad. © Nadační fond překladu Bible 2009. www.biblecsp.cz.
  Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114.
  [3] Výklady ke Starému zákonu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-7192-274-9.
  [4] Přispěvatelé Wikipedie, Amemait [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 5. 01. 2018, 00:12 UTC, [citováno 10. 09. 2018] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Amemait&oldid=15711927 >
  [5]  
  [6]  
  [7]  
  [8]  
  [9]  
  [10]  

  Vytvořeno: 9. 9. 2018


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 10. 09. 2018 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 283 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.