Starověké mýty a starověká náboženství.
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.
Jdeme proti proudu k zapomenutým zdrojům.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • bez titulku:
  "Díky za skvělou práci. Hledal jsem informace o mezopotámském hvězd ... " (Souhvězdí Draka II.)
 • bez titulku:
  "Díky za článek, z většinou nesouhlasím, ale to nevadí. Fundamental ... " (Chyby, rozpory a omyly v Bibli)
 • Re: nástroj nechutné propagandy:
  "Děkuji Mildo za váš komentář. Ukazuje, že mé články mají smysl. V ... " (Hospodářská apokalypsa - finanční krize)
 • nástroj nechutné propagandy:
  "Co si myslet o textu, který straší šelmou předstírající beránka, a ... " (Hospodářská apokalypsa - finanční krize)
 • Re: Re: Fatimské proroctví:
  "Ještě dodávám, že "druhé slunce" jako fyzické nebeské tě ... " (Proroctví z Fatimy - Tři tajemství)
 • Re: Fatimské proroctví:
  "Dobrý den, část proroctví z Fatimy se opravdu má naplnit po stu l ... " (Proroctví z Fatimy - Tři tajemství)
 • Antikrist

  První rady a varování - Pohřbívání   

  První rady a varování

  Pohřbívání

   

  Rady pro příští věk

  Náš věk se rychle chýlí ke konci. Lidstvo zašlo příliš daleko do slepé uličky a návrat již zřejmě není možný. Žijeme v období apokalypsy i když si to většina z nás nepřipouští. Na konci snad přežijí alespoň někteří, aby dali šanci pokračování vývoje člověka v rámci nového věku. Věříme, že to budou ti spravedliví, kteří usilují o život v souladu s dílem Stvořitele.

  Podle tisíce let uchovávaných znalostí byla byla lidská civilizace mnohokrát zničena, aby měly další generace šanci nastoupit znovu na správnou cestu. V něčem jsme se snad poučili, v mnohém evidentně ne. Kde jsme udělali chybu? Nápověda je skryta v nejstarších náboženských spisech.

     
  Obr. Vyhnání Adama a Evy z ráje. Gustave Doré. 1866.[2]

  Podle pradávných tradic bylo prvním lidem předáno božími posly několik rad, jak žít zde na zemi. Moudří rady předávali z pokolení na pokolení ústní tradicí. Pak byly zapisovány v prvních textech. Možná lidskou leností či neopatrností, snad vlivem nepřítele člověka, byly rady a varování pozapomenuty. Přes věky věků se dochovaly jen jejich zlomky a smysl byl překroucen. Podívejme se do Hebrejské Bible resp. Starého zákona.

   

  V prach/popel se obrátíš

  Snad jeden z nejcitovanějších veršů Bible zní většinou při smutných událostech - pohřbech:

  CEP[1] Genesis 3:19
       V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

  Slova "prach jsi a v prach se navrátíš"  můžeme slýchat při posledním rozloučení se zesnulým. Pozůstalí jsou upozorňováni na pomíjivost pozemského života.

  Také při křesťanských bohoslužbách na Popeleční středu[a], jsou věřící znamenání popelem (tzv. Popelec) se slovy "čiňte pokání a věřte evangeliu" nebo "pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". Katolický křesťan je takto veden aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním. Popel je symbolem pokání a pomíjivosti.[3]
  Jaká je však vazba mezi prachem z biblického verše Gn 3:19 a popelem, kterým se uděluje znamení kříže na čelo?

  Ve verši Genesis 3:19 se píše o prachu (aPaR):


  [b]

  Hospodin vyhání Adama a a Evu z rajské zahrady. Adam bude muset pro obživu tvrdě pracovat až do své smrti, kdy se jako prach navrátí zpět zemi. Je zde návaznost na verš Genesis 2:7 z předchozí kapitoly prvé biblické knihy:

  CEP Genesis 2:7
       I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

  V překladech veršů Genesis 2:7 a 3:19 čteme o prachu země. Prach (aPaR) a popel (ePeR) však mají v Bibli úzkou spojitost. Viz např. verš Genesis 18:27:

  CEP Genesis 18:27
       Abraham pokračoval: "Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel:

  A dokonce má slovo aPaR někdy přímo význam popela. Viz např. verš Numeri 19:17 ze čtvrté biblické knihy:

  Slovo prach - aPaR zde má smysl popela. Stejně tak slovo popel - ePeR má význam nejen popela ale také sypké země rozdrolené na prach:


  Obr. Význam slova ePeR (eFeR) dle biblického slovníku WTM. Slovo ePeR může znamenat zemi vysušenou na prach nebo popel.

  Jinde v Bibli je např. popisováno, jak si Izraelité sypali prach na hlavu (Jozue 7:6). Dnes říkáme "sypat si popel na hlavu".
  O významu a propojení prachu ze země a popela v biblických textech by bylo možné popsat celou knihu. Stručně řečeno, hebrejské pojmy prach ze země (aPaR) a popel (ePeR) mají úzkou spojitost a mohou být i zaměnitelné.

  Biblické verše, zmiňující se o zemi, prachu ze země a popelu, jsou ozvěnou prastaré rady dané člověku. Pokud dnes slyšíme na pohřbu slova "prach jsi a v prach se navrátíš", je třeba je chápat  i ve významu "popel jsi a v popel se navrátíš". A asi bude pro mnohé překvapením, že podobně zněla prapůvodní rada či varovánín člověku. Týkala se pohřbívání těl. Rada však neměla nic společného s filosofickým přemítáním o pomíjivostí života ani s poetickou hyperbolou lidského těla stvořeného z "hlíny", které se po smrti vrací zpět do lůna země. Rada byla ryze praktická a její pozdější nedodržování se stalo jednou z prapříčin úpadku našeho světa.

  --- pokračování příště ---

   


  [a] Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. V roce 2017 byla 1. března, v roce 2018 přijde již 14. února.
  [b] Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114. Uvádíme původní hebrejský text (čtěte z leva), jeho přepis a několik českých překladů.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
  [2] The Doré Bible Gallery: The Old Testament. ENTER - Electronic New Testament Educational Resources [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://catholic-resources.org/Art/Dore-OT.htm
  [3] Wikipedia contributors, 'Ash Wednesday', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 14 April 2017, 20:03 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ash_Wednesday&oldid=775424856 > [accessed 16 April 2017]

  Vytvořeno: 1. 3. 2017


  Související články:
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 01. 03. 2017 | Aktualizováno: 17. 04. 2017 | 204 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS .
  Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz